Escola

Inscriure's

Empleni amb les seves dades aquesta plantilla i en breu ens posarem en contacte amb vostè. L'enviament d'aquesta plantilla no garanteix la plaça a cap curs.

Els camps amb una línia de color són obligatoris

Les dades que declareu de forma voluntària en aquest qüestionari s´incorporaran al fitxer "CLIENTS" responsabilitat d´ESPAISUCRE S.L. amb la finalitat de mantenir-vos informats sobre les activitats de l´entitat. Per a executar els vostres drets d´accés, rectificació, cancel.lació i oposició, adreceu-vos mitjançant correu electrònic a escuela@espaisucre.com o bé personalment a: ESPAISUCRE S.L. CIF B-61998829. c. sant pere més alt, 72 08003 barcelona · spain.

El fet d'emplenar aquest formulari i el seu enviament, implica la inscripció al curs i a la íntegra acceptació de les condicions que seguidament s'indiquen. Un cop efectuat el corresponent pagament del preu del curs juntament amb la remissió d'aquest formulari comporta expressament l'acceptació per part del contractant del fet que si posteriorment se sol·licita la cancel·lació de la inscripció pel contractant, sigui quina sigui la causa justificativa de la cancel·lació , en cap cas i sota cap concepte es procedirà a la devolució de l'import abonat per part d'ESPAISUCRE, quedant expressament habilitat ESPAISUCRE per fer seva la integritat de l'import abonat.
ESPAISUCRE només procedirà a la devolució de l'import de la matrícula d'inscripció quan es produeixi la cancel·lació del curs per alguna causa imputable exclusivament a ESPAISUCRE, inclòs quan no hi hagi prou participants inscrits, en aquest cas ESPAISUCRE contactarà amb el contractant. En tot cas ESPAISUCRE no es farà mai responsable ni assumirà sota cap circumstància el reemborsament de despeses sigui quina sigui la naturalesa en què hagi pogut incórrer el contractant aliens al curs contractat, entre d'altres i sense ànim d'exhaustivitat: bitllets de transport, despeses de allotjament o manutenció, i qualssevol altres.
En cap cas l'import abonat per l'assistència a un curs es pot aplicar per a efectuar un curs diferent al contractat, no és possible la permuta entre cursos encara que l'import de la matrícula sigui equivalent o fins i tot inferior.